1 Октомври 2021

Епизод: 86

Резултати от ТВ Шампионата Септември 2021

Първа категория

"Питат ме, мале, в селото" - Група за автентични песни и танци към НЧ "Йордан Драгнев - 1894" - с. Крушари, общ. Крушари

Втора категория

"Северняшка сюита" - Представителен танцов състав при ДЮФА "Българче" към Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК - гр. Велико Търново

Трета категория

Китка “Откак сме се, Яно, засакали” и “Гуйне, гуйниче” - Мария Гивечева към СУ "Свети Климент Охридски" - гр. Ракитово, обл. Пазарджик

Победител на м. септември: "Северняшка сюита" - Представителен танцов състав при ДЮФА "Българче" към Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК - гр. Велико Търново

Шампионат Октомври 2021

Първа категория

1. “Кучийка тича” - Група за автентичен фолклор "Тетевенски божурчета" към НЧ "Съгласие - 1869" - гр. Тетевен, обл. Ловеч

2. „Rachuli" - Вокален ансамбъл "TAOBA" - гр. Тбилиси, Грузия

3. „Заборило, Яне“ - Група за автентичен фолклор "Дядо, баба, внуче" към НЧ "Отец Паисий - 1909" - с. Малево, общ. Чепеларе

4. “Не вей, ветре” - Женска фолклорна група "Детелина" към НЧ "Христо Ботев - 1903" - с. Радуил, общ. Самоков

Втора категория

1. “Комитско либе” -Танцов ансамбъл "Слънце" към НЧ "Слънце - 1879" - гр. Ихтиман, обл. София

2. "Kon Saka" - Фолклорна танцова група "VOLUNGĖ" - гр. Кедайняй, Литва

3. "Пиринска сюита - Задявка" - Танцова формация "Пролет" към НЧ "Братя Миладинови - 1914" - гр. Петрич, обл. Благоевград

4. "Saman" - Ансамбъл „Kencana Pradipa“ към Университет Индонезия - гр. Депок, Индонезия

Трета категория

1. “Вело, моме, Вело” - Мартина Дибекова към НЧ "Светлина - 1909" - с. Белчин, общ. Самоков

2. „Заженила се Тудора“ - Росиана Няголова - гр. Кубрат, обл. Разград

3. „Рано рани мома“ - Васил Минчев към НЧ "Балканска звезда - 1896" - гр. Габрово

4. “Песента на мама” - Пенка Гергова към Национално сдружение "Народно щастие" - гр. София