1. "Тебе поем" - Хор към Храм "Св. Николай" - гр. Велико Търново

2. "Шетала е Дона" - Васил Минчев - гр. Габрово

3. "Бре, Петрунко" - Смесен камерен хор към НЧ "Развитие - 1869" - гр. Дряновo

4. Празнични танци - Фолклорна формация "Полянци" към НЧ "Отец Паисий 1905" - гр. Полски Тръмбеш

Facebook Twitter