29 Ноември 2019

Епизод: 971

1. "Два славея" - Женска фолклорна група при ФА "Горнополска песен" към НЧ "Пробуда - 1923 г." - с. Овчарци, общ. Сапарева баня

2. "Любили се Ирим и Иримка" - Мъжка фолклорна група при ФА "Горнополска песен" към НЧ "Пробуда - 1923 г." - с. Овчарци, общ. Сапарева баня

3. "По полето" - Кристияна Йорданова и Ива Кацарева към НЧ "Пробуда - 1923 г." - с. Овчарци, общ. Сапарева баня

4. "Севдалино, детелино" - Борислава Кацарска към НЧ "Пробуда - 1923 г." - с. Овчарци, общ. Сапарева баня

5. "Църни ти очи, девойкьо" - Ива Кацарева към НЧ "Пробуда - 1923 г." - с. Овчарци, общ. Сапарева баня

6. "В село дюлгери дойдоа" - Кристияна Йорданова към НЧ "Пробуда - 1923 г." - с. Овчарци, общ. Сапарева баня

7. "Йове, Йовке" - Наталия Еленкова към НЧ "Пробуда - 1923 г." - с. Овчарци, общ. Сапарева баня

8. "Провикнала се Янинка" - Женска фолклорна група при ФА "Горнополска песен" към НЧ "Пробуда - 1923 г." - с. Овчарци, общ. Сапарева баня

9. "Зарекох се, мамо, заклех се" - Мъжка фолклорна група при ФА "Горнополска песен" към НЧ "Пробуда - 1923 г." - с. Овчарци, общ. Сапарева баня