20 Януари 2020

Епизод: 979

1. "Заплакала е гората" - Фолклорна формация "Карлък 2015" - гр. Асеновград

2. "Станувай, Дойке" - Фолклорна формация "Карлък 2015" - гр. Асеновград

3. "Женски шопски танц" - Танцова формация "Пендар" към Сдружение "ТФ "Пендар" - гр. Пазарджик

4. "Момне ле, мари хубава" - Мъжка фолклорна група "Змейчани" към Сдружение Фолклорна формация "Змейчани" - с. Змейца, общ. Доспат

5. "Спиш ли, Фанке" - Фолклорна формация "Змейчани" към Сдружение Фолклорна формация "Змейчани"- с. Змейца, общ. Доспат

6. "Дуйни ми, лейни, бял вятър" - Фолклорна формация "Змейчани" към Сдружение Фолклорна формация "Змейчани"- с. Змейца, общ. Доспат