1. „Запяла е, запяла е“ - Група за автентичен фолклор към Клуб на пенсионера "Сладък кладенец" - гр. Гълъбово
2. “Залюляла се е Драгана” - Група за автентичен фолклор към Клуб на пенсионера "Сладък кладенец" - гр. Гълъбово
Песен на месец ноември: „Гюзелино моме“ - Вокална група "Солей" към НЧ “Слънце - 1879" - гр. Ихтиман
I предложение - “Седнала Гинка” - Женски народен хор "Плетеница" към НЧ "Съвременник - 1986" - гр. Пловдив
II предложение - „Недо ле, Недке“ - Фолклорна формация "Алтън Тетевен" към НЧ "Съгласие 1969" - гр. Тетевен
III предложение – „Шопски припевки“ – Вокално трио към Фолклорен ансамбъл „Българани“ – гр. София
IV предложение – „Седнала е Мара“ – Женска певческа група „Сенокоски славеи“ към НЧ „Христо Смирненски“ – 1941 г. – с. Сенокос, общ. Балчик
Facebook Twitter