16 Април 2018

Епизод: 895

1. „Чули са зрели ягоди“ - Трио "Калина" към НЧ "Искра 1860" - гр. Казанлък
2. „Месечинко алена“ - Трио "Калина" към НЧ "Искра 1860" - гр. Казанлък 
3. „Писмо ти е дошло“ - Трио "Калина" към НЧ "Искра 1860" - гр. Казанлък 
4. „Женски северняшки игри“ – ФА "Българани“ при Сдружение "Ансамбъл за народни танци Българани“ - гр. София
5. "Saman" - Фолклорен ансамбъл „Kenсana Pradipa” към Университет Индонезия – гр. Депок, Индонезия 
6. "Wanoja Bentane" – ФА „Kenсana Pradipa” към Университет Индонезия – гр. Депок, Индонезия