13 Юли 2022

През юлските си издания „Фолклорна трапеза“ ще зарадва всичките си зрители с много фолклорни песни и танци, но освен тях те ще видят и видеоматериал за кулинарната изложба и Фестивала на приятелството, проведени в НЧ „Искра 1898“ - град Борово, като част от дейностите по проекта „Културна мозайка“, реализиран от Обединено Училище „Св. Кл. Охридски“, гр. Борово.

В рубриката Етнонаходкаще ви представим Мъжка фолклорна група и Тамбурашки оркестър към НЧ „Гоце Делчев“ – с. Ключ, общ. Петрич.

Вторият брой на „Фолклорна трапеза“ поднася на аудиторията кулинарните находки от северняшкото българско градче Бяла, Русенско – „Чорба с лобода и джанки“ и „Бурана с лопуш“.