19 July 2021

Episode: 411

1. “Komitsko libe” - Tantsov ansambal "Slantse" kam NCH "Slantse - 1879" - gr. Ihtiman, obl. Sofiya

2. „Katenyka“ - Komi-Permyatski ansambal za pesni i tantsa "Shondiban" kam Tsentar za etnokultura - gr. Kudimkar, Rusiya

3. „Kayyö mamö dzhodzhö döra“ - Komi-Permyatski ansambal za pesni i tantsa "Shondiban" kam Tsentar za etnokultura - gr. Kudimkar, Rusiya

4. „Zadornaye chastushki“ - Komi-Permyatski ansambal za pesni i tantsa "Shondiban" kam Tsentar za etnokultura - gr. Kudimkar, Rusiya

5. „Gaydarska syuita“ - Ansambal "Georgi Chilingirov" kam NCH "Otets Paisiy 1926" - s. Polkovnik Serafimovo, obsht. Smolyan

6. „Mama Yordana pleteshe“ - Ansambal "Georgi Chilingirov" kam NCH "Otets Paisiy 1926" - s. Polkovnik Serafimovo, obsht. Smolyan

7. „Ripni, Kalinke“ - Ansambal "Georgi Chilingirov" kam NCH "Otets Paisiy 1926" - s. Polkovnik Serafimovo, obsht. Smolyan

8. “Sitnata” - Sredna grupa kam Tantsov sastav pri DYUFA "Balgarche" kam Tsentar za podkrepa za lichnostno razvitie - ODK - gr. Veliko Tarnovo