2 May 2019

Episode: 921

1. "Dostoyno est" - Hor kam Hram "Sv. Nikolay" - gr. Veliko Tarnovo

2. Otkas ot filma "Folklornoto nasledstvo na Apriltsi"

3. "Kopanitsa" - Tantsov ansambal "Favorit" kam NCH "Valcho Ruskovski - 1894g." - gr. Ugarchin