29 August 2018

Episode: 888

1. „Otche nash” - Church choir „Lidiya Dushek” - Varna, Bulgaria
2. „Razbolya mi se mlad Stoyan” - Folklore group at „Ivan Vazov” Community center - Dospat, Bulgaria
3. „Trakiyski ritmi" - Folklore dance group „Balkaniya" at „Anton Bilkin - 1929 g. Community center - Hisarya" - Hisarya, Bulgaria
4. „Stoyne, Stoyne" - Male vocal Group at „Docho Mihaylov - 1906" Community center - Babuk village, Bulgaria
5. „Razbolyala se Irinka" - Minka Kivshanova at „Saznay sebe si - 1895" Community center - Tsar Kaloyan, Bulgaria
6. „Gorska kalugerska rachenitsa“ -  Folklore dance group „Nadezhda" - Veliko Tarnovo, Bulgaria