1 August 2018

Episode: 885

1. „Hvalite Gospoda v nebes” - Mixed chamber choir for classical singing at „Razvitie - 1869 g.”Community center  - Dryanovo, Bulgaria
2. „Pusta Pena" - Vocal trio „Zvan" - Sevlievo, Bulgaria
3. „Rachenitsa" - Ensemble forf authentic folklore at „Docho Mihaylov - 1906" Community center - Babuk village, Bulgaria
4. „Snoshti se Donka sgodila" - Male folklore group „Zmeychani" - Zmeitsa village, Bulgaria
5. „Trakiyski ritmi" - Folklore dance group „Balkaniya" at "Anton Bilkin - 1929 g." Community center - Hisarya, Bulgaria
6. „Shopsko nastroenie" - Folklore group „Polyantsi" at „Otets Paisiy 1905" Community center - Polski Trambesh, Bulgaria