1. „Pirinski tants“ - Dance Club „Tarnovgrad“ at Military club –  Veliko Tarnovo, Bulgaria
2. “Stanyo perchem reshi” - Vocal group "Belyanka" at "Trudolyubie 1884" Community center - Byala, Bulgaria
3. ”Donke le, byalo momiche” - Vocal group "Belyanka" at "Trudolyubie 1884" Community center - Byala, Bulgaria
4. „Severnyashki tants“ - Dance Club „Flamingo - 98” - gara Byala, Byala, Bulgaria
5. „Shopski tants“ - Dance Club „Flamingo - 98” - gara Byala, Byala, Bulgaria
6. “Izgryala e yasna zvezda” - Folklore group "Ganchovskite snahi" at "Dencho Slavov 1900" Community center - Ganchovets village, Bulgaria
7. "Kitka balgarski hora" - Dance group "Oroigralets" at "Dencho Slavov 1900" Community center - Ganchovets village, Bulgaria

Facebook Twitter