Първа категория

„Недо ле, хубавице ле” - Певчески фолклорен ансамбъл към ОНЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1894 г. - гр. Първомай" - гр. Първомай

Втора категория

“Гандагана” - Танцова група "Mkhedruli" - 2 към Ансамбъл за песни и танци "Mkhedruli" - гр. Кобулети, Грузия

Трета категория

„Ах, мари, запяло е пиле кукувиче“ - Димитър Вълков към НЧ "Христо Ботев - 1928 г. - с. Новаково" - с. Новаково, общ. Асеновград

Шампионат Октомври 2022

Първа категория

1. „Гръмка е гръмнало“ - Женска певческа група "Згарлийка" към НЧ "Отец Паисий - 1930" - с. Величково, общ. Пазарджик

2. „Научили са момите, дос” - Женски хор „Средногорски звън“ към Община Челопеч - с. Челопеч, общ. Челопеч, обл. София

3. „Поди, поди, мале“ - Фолклорна група "Пей сърце" към Клуб на пенсионера "Свети Георги" - гр. Поморие

4. “Ой, шопе, шопе” - Хор за многогласно народно пеене "Кохортис" към НЧ "Светлина 2000" - с. Кортен, общ. Нова Загора

Втора категория

1. “Садински колан” - Танцов клуб "Калековец" към НЧ "Пробуда - 1927 г." - с. Калековец, общ. Марица

2. „Средногорки“ - Младежки танцов състав "Зорница" към НЧ "Звезда - 1918" - с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък

3. Multi Ethnic Dance - UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin - Макасар, Индонезия

4. „Ние от Шоплука“ - Представителен ансамбъл "ФОЛКЛОРИКА" към Школа по народни танци ФОЛКЛОРИКА ЕООД - гр. София

Трета категория

1. „Притури се планината“ - Николинка Станчева - гр. Пловдив

2. “Mountain of Hyangan" - Tian Liang - гр. Хох Хот, Вътрешна Монголия, Китай

3. “Чичо ме канил, мамо” - Даниела Томбакова към Формация за автентичен фолклор "Куклици" при Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК - гр. Пловдив

4. „Снощи ходих на кладенче“ - Анелия Маринкова към ОУ "Васил Левски" - с. Величково, общ. Пазарджик

Facebook Twitter