1. "Иванчо ниви ореше" - Група за автентичен фолклор към НЧ "Пробуда 1926" - с. Добрич, общ. Димитровград

2. "Разигра се църно море" - Група за автентичен фолклор към НЧ "Пробуда 1926" - с. Добрич, общ. Димитровград

3. "Серез" - Група за народни танци "Анесица" към НЧ "Пробуда - 1907" - с. Тетово, обл. Русе

4. "Разложко" и "Гинка"- Група за народни танци "Анесица" към НЧ "Пробуда - 1907" - с. Тетово, обл. Русе

5. "Славей ми пее" - Фолклорна група "Добруджа" към НЧ "Доростол - 1870 г." - гр. Силистра

6. "Тодорка на стол седеше" - Фолклорна група "Добруджа" към НЧ "Доростол - 1870 г." - гр. Силистра

7. "Тракийски танц" - Танцов състав "ШоплукЪ" към Школа за български народни танци "Ритъм 7/8" - гр. Варна

Facebook Twitter