За безпроблемна работа със сайта на EurofolkTV е нужно да инсталирате приставката

Adobe Flash Player от посочения сайт:

https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/