10 September 2019

Episode: 890

1. "Daychovo horo" - Tantsov ansambal "Favorit" kam NCH "Valcho Ruskovski - 1894" - gr. Ugarchin

2. "Na dva kraya" - Folkloren ansambal "Tarnovche" kam Voenen klub - gr. Veliko Tarnovo

3. "Mete mome dvori" - Ana - Mariya Standzhikova - s. Razhevo Konare, obsht. Kaloyanovo

4. "Praznichna severnyashka syuita" - Tantsov sastav "Iskritsi" kam NCH "Hristo Botev 1924" - s. Dolni Lukovit, obsht. Iskar

5. "Gankino horo" - Tantsov sastav "Iskritsi" kam NCH "Hristo Botev 1924" - s. Dolni Lukovit, obsht. Iskar