30 October 2019

Episode: 895

1. "Chie e tova stado" - Rositsa Aladzhova kam Obshtinski detski kompleks - gr. Yambol

2. "Zaigra se horo golyamo" - Trio Ekaterina Boneva, Gabriela Bankova i Rositsa Aladzhova kam Obshtinski detski kompleks - gr. Yambol

3. "Stoynovoto bulche" - Vanesa Kyuchukova kam NCH "Zora - 1945" - gr. Yambol

4. "Kopanitsa" - Detski tantsov sastav "Izvorche" kam NCH "N. Y. Vaptsarov - 1920 g. - s. Branipole" - s. Branipole, obsht. Rodopi

5. "Sheta moma" - Detska grupa "Belchinche" kam NCH "Svetlina - 1909" - s. Belchin, obsht. Samokov

6. "Zagreb na drvenom konjicu" - Detski folkloren ansambal "Harvatiya" kam Kulturno-prosvetno druzhestvo - gr. Zagreb, Harvatiya

7. "Slavonske pjesme i plesovi" - Detski folkloren ansambal "Harvatiya" kam Kulturno-prosvetno druzhestvo - gr. Zagreb, Harvatiya

8. "Podravina Jezeva je kruva pekla" - Detski folkloren ansambal "Harvatiya" kam Kulturno-prosvetno druzhestvo - gr. Zagreb, Harvatiya