00:00 Седмицата на...грузинския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Седмицата на...грузинския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
04:00 Седмицата на...грузинския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
06:00 Седмицата на...грузинския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Седмицата на...грузинския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
10:00 Седмицата на...грузинския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
12:00 Седмицата на...грузинския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Седмицата на...грузинския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
16:00 Седмицата на...грузинския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
18:00 Седмицата на...грузинския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Седмицата на...грузинския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
22:00 Седмицата на...грузинския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014

00:00 Седмицата на...грузинския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 373
01:30 Седмицата на...грузинския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
03:00 Музикален блок
04:00 Седмицата на...грузинския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
06:00 Седмицата на...грузинския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 373
07:30 Седмицата на...грузинския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
09:00 Музикален блок
10:00 Седмицата на...грузинския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
12:00 Седмицата на...грузинския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 373
13:30 Седмицата на...грузинския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
15:00 Музикален блок
16:00 Седмицата на...грузинския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
18:00 Седмицата на...грузинския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 373
19:30 Седмицата на...грузинския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
21:00 Музикален блок
22:00 Седмицата на...грузинския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015

00:00 Седмицата на...грузинския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Седмицата на...грузинския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
04:00 Седмицата на...грузинския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2015
06:00 Седмицата на...грузинския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Седмицата на...грузинския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
10:00 Седмицата на...грузинския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2015
12:00 Седмицата на...грузинския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Седмицата на...грузинския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
16:00 Седмицата на...грузинския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2015
18:00 Седмицата на...грузинския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Седмицата на...грузинския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
22:00 Седмицата на...грузинския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2015

00:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 373
01:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2019
03:00 Документален филм: Официално посещение на президента на IOV в централата на ЕАФФ
04:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
06:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 373
07:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2019
09:00 Документален филм: Официално посещение на президента на IOV в централата на ЕАФФ
10:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
12:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 373
13:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2019
15:00 Документален филм: Официално посещение на президента на IOV в централата на ЕАФФ
16:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
18:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 373
19:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2019
21:00 Документален филм: Официално посещение на президента на IOV в централата на ЕАФФ
22:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015

00:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
03:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
04:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
06:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
09:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
10:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
12:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
15:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
16:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
18:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
21:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
22:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016