00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VIII Световен шампионат по фолклор "World folk 2018"
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
05:30 Концерт
06:00 Представя: Кичка Савова - Стара Загора, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
07:00 Филм: V Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2014"
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VIII Световен шампионат по фолклор "World folk 2018"
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
13:30 Концерт
14:00 Представя: Кичка Савова - Стара Загора, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
15:00 Филм: V Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2014"
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:00 Филм: VIII Световен шампионат по фолклор "World folk 2018"
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
21:30 Концерт
22:00 Представя: Кичка Савова - Стара Загора, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
23:00 Филм: V Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2014"
23:30 Музикална кутия

00:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 280
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VI Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2017"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група "Лютица" - Ивайловград, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Европейски фолклор
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 880
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
07:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 280
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VI Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2017"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група "Лютица" - Ивайловград, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Европейски фолклор
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 880
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
15:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 280
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VI Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2017"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група "Лютица" - Ивайловград, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Европейски фолклор
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 880
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
23:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Блян" - Обзор, бг
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XIII Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2017, bg
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група „Горнополска песен“ -Овчарци, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Арбанаси
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
06:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
07:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Блян" - Обзор, бг
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XIII Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2017, bg
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група „Горнополска песен“ -Овчарци, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Арбанаси
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
14:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
15:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Блян" - Обзор, бг
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: XIII Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2017, bg
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група „Горнополска песен“ -Овчарци, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Арбанаси
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
22:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
23:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 880
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: IX Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолклорното богатство на България
04:30 Музикална кутия
05:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 280
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Старо село, бг
06:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
07:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 880
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: IX Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолклорното богатство на България
12:30 Музикална кутия
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 280
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Старо село, бг
14:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
15:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 880
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: IX Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолклорното богатство на България
20:30 Музикална кутия
21:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 280
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Старо село, бг
22:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
23:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VIII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2017
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Царската Света гора
04:30 Музикална кутия
05:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 896
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група "Росна китка" - Дулово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
07:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VIII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2017
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Царската Света гора
12:30 Музикална кутия
13:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 896
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група "Росна китка" - Дулово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
15:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VIII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2017
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Царската Света гора
20:30 Музикална кутия
21:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 896
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група "Росна китка" - Дулово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 280
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VII Световен шампионат по фолклор "World folk 2017"
02:30 Концерт
03:00 Present: Folklore group of Community center - Resilovo, bg
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 468
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 880
05:30 Концерт
06:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 896
06:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци" - Варненци, бг
07:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 280
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VII Световен шампионат по фолклор "World folk 2017"
10:30 Концерт
11:00 Present: Folklore group of Community center - Resilovo, bg
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 468
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 880
13:30 Концерт
14:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 896
14:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци" - Варненци, бг
15:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 280
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VII Световен шампионат по фолклор "World folk 2017"
18:30 Концерт
19:00 Present: Folklore group of Community center - Resilovo, bg
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 468
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 880
21:30 Концерт
22:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 896
22:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци" - Варненци, бг
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
00:30 Music bit
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XIV Черноморски събор“Евро фолк“ 2017
02:30 Концерт
03:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 896
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 468
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
06:30 Представя: Фолклорна група – Ресилово, бг
07:00 Филм: XIX Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2015
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
08:30 Music bit
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XIV Черноморски събор“Евро фолк“ 2017
10:30 Концерт
11:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 896
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 468
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
14:30 Представя: Фолклорна група – Ресилово, бг
15:00 Филм: XIX Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2015
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
16:30 Music bit
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: XIV Черноморски събор“Евро фолк“ 2017
18:30 Концерт
19:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 896
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 468
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 848
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 920
22:30 Представя: Фолклорна група – Ресилово, бг
23:00 Филм: XIX Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2015
23:30 Музикална кутия