00:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 859
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2016
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група "Мъниста" – Караманите, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Урвич, бг
04:30 Музикална кутия
05:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 259
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група "Сияние" – София, бг
06:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
07:00 Филм: "Евро фолк - Нишавски хоровод" 2004
07:30 Музикална кутия
08:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 859
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2016
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група "Мъниста" – Караманите, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Урвич, бг
12:30 Музикална кутия
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 259
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група "Сияние" – София, бг
14:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
15:00 Филм: "Евро фолк - Нишавски хоровод" 2004
15:30 Музикална кутия
16:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 859
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2016
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група "Мъниста" – Караманите, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Урвич, бг
20:30 Музикална кутия
21:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 259
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група "Сияние" – София, бг
22:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
23:00 Филм: "Евро фолк - Нишавски хоровод" 2004
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 827
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: V Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2016"
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 899
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Животът е притча
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Фолклорна група - Гюльовца, бг
05:30 Концерт
06:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
06:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
07:00 Филм: Черноморски събор “Евро фолк“ 2004
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 827
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: V Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2016"
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 899
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Животът е притча
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Фолклорна група - Гюльовца, бг
13:30 Концерт
14:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
14:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
15:00 Филм: Черноморски събор “Евро фолк“ 2004
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 827
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: V Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2016"
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 899
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Животът е притча
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Фолклорна група - Гюльовца, бг
21:30 Концерт
22:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
22:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
23:00 Филм: Черноморски събор “Евро фолк“ 2004
23:30 Музикална кутия

00:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 259
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XII Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2016, bg
02:30 Концерт
03:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 876
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 447
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 859
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци" - Варненци, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2005 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 259
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XII Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2016, bg
10:30 Концерт
11:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 876
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 447
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 859
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци" - Варненци, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2005 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 259
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: XII Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2016, bg
18:30 Концерт
19:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 876
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 447
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 859
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци" - Варненци, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2005 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
00:30 Music bit
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VIII Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2016"
02:30 Концерт
03:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 876
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 447
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 827
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 899
06:30 Представя: Фолклорна група – Ресилово, бг
07:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2005
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
08:30 Music bit
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VIII Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2016"
10:30 Концерт
11:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 876
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 447
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 827
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 899
14:30 Представя: Фолклорна група – Ресилово, бг
15:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2005
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
16:30 Music bit
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VIII Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2016"
18:30 Концерт
19:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 876
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 447
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 827
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 899
22:30 Представя: Фолклорна група – Ресилово, бг
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2005
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 828
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VII Световен шампионат по фолклор "World folk 2017"
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 900
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "Блян" - Обзор, бг
05:30 Концерт
06:00 Представя: Кичка Савова - Стара Загора, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2003 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 828
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VII Световен шампионат по фолклор "World folk 2017"
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 900
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "Блян" - Обзор, бг
13:30 Концерт
14:00 Представя: Кичка Савова - Стара Загора, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2003 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 828
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:00 Филм: VII Световен шампионат по фолклор "World folk 2017"
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 900
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "Блян" - Обзор, бг
21:30 Концерт
22:00 Представя: Кичка Савова - Стара Загора, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2003 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 260
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XIV Черноморски събор“Евро фолк“ 2017
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група "Лютица" - Ивайловград, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Европейски фолклор
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 860
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2004 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 260
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XIV Черноморски събор“Евро фолк“ 2017
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група "Лютица" - Ивайловград, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Европейски фолклор
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 860
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2004 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 260
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: XIV Черноморски събор“Евро фолк“ 2017
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група "Лютица" - Ивайловград, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Европейски фолклор
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 860
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2004 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XX Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2016
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група „Горнополска песен“ -Овчарци, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолклорно утро
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 828
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 900
06:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
07:00 Филм: Евро фолк - Руски остров 2004 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XX Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2016
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група „Горнополска песен“ -Овчарци, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолклорно утро
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 828
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 900
14:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
15:00 Филм: Евро фолк - Руски остров 2004 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: XX Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2016
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група „Горнополска песен“ -Овчарци, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолклорно утро
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 828
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 900
22:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
23:00 Филм: Евро фолк - Руски остров 2004 бг
23:30 Музикална кутия