00:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 871
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: IX Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолклорното богатство на България
04:30 Музикална кутия
05:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 271
05:30 Концерт
06:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 887
06:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
07:00 Филм: Световна купа по фолклор, Велико Търново 2018
07:30 Музикална кутия
08:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 871
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: IX Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолклорното богатство на България
12:30 Музикална кутия
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 271
13:30 Концерт
14:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 887
14:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
15:00 Филм: Световна купа по фолклор, Велико Търново 2018
15:30 Музикална кутия
16:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 871
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: IX Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолклорното богатство на България
20:30 Музикална кутия
21:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 271
21:30 Концерт
22:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 887
22:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
23:00 Филм: Световна купа по фолклор, Велико Търново 2018
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 840
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VIII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2017
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 911
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Царската Света гора
04:30 Музикална кутия
05:00 Present: Folklore group of Community center - Resilovo, bg
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група „Горнополска песен“ -Овчарци, бг
06:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
07:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 840
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VIII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2017
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 911
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Царската Света гора
12:30 Музикална кутия
13:00 Present: Folklore group of Community center - Resilovo, bg
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група „Горнополска песен“ -Овчарци, бг
14:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
15:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 840
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VIII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2017
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 911
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Царската Света гора
20:30 Музикална кутия
21:00 Present: Folklore group of Community center - Resilovo, bg
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група „Горнополска песен“ -Овчарци, бг
22:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
23:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 270
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VII Световен шампионат по фолклор "World folk 2017"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 459
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 871
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци" - Варненци, бг
07:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 270
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VII Световен шампионат по фолклор "World folk 2017"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 459
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 871
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци" - Варненци, бг
15:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 270
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VII Световен шампионат по фолклор "World folk 2017"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 459
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 871
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци" - Варненци, бг
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
00:30 Music bit
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XIV Черноморски събор“Евро фолк“ 2017
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група- Сапарево, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 459
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 839
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 911
06:30 Представя: Фолклорна група – Ресилово, бг
07:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
08:30 Music bit
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XIV Черноморски събор“Евро фолк“ 2017
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група- Сапарево, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 459
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 839
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 911
14:30 Представя: Фолклорна група – Ресилово, бг
15:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
16:30 Music bit
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: XIV Черноморски събор“Евро фолк“ 2017
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група- Сапарево, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 459
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 839
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 911
22:30 Представя: Фолклорна група – Ресилово, бг
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 838
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XXII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2018
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 911
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група -Сталево, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
07:00 Филм: XVIII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 838
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XXII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2018
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 911
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група -Сталево, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
15:00 Филм: XVIII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 838
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:00 Филм: XXII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2018
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 911
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група -Сталево, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
23:00 Филм: XVIII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 270
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2016
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Европейски фолклор
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 871
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
07:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
07:30 Музикална кутия
08:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 270
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2016
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Европейски фолклор
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 871
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
15:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
15:30 Музикална кутия
16:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 270
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VII Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2016
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Европейски фолклор
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 871
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
23:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Арбанаси
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 838
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 910
06:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
07:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2018
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Арбанаси
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 838
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 910
14:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
15:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2018
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Арбанаси
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 838
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 910
22:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
23:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2018
23:30 Музикална кутия