00:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 323
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2016
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група- Сапарево, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 511
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 923
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група "Росна китка" - Дулово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
07:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 323
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2016
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група- Сапарево, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 511
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 923
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група "Росна китка" - Дулово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
15:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 323
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2016
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група- Сапарево, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 511
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 923
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група "Росна китка" - Дулово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Музикални ритми 96" - Пловдив, бг
00:30 Music bit
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Film: XXI Stara planina fest Balkan folk 2017
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група -Макариополско, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 511
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 891
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 963
06:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
07:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Музикални ритми 96" - Пловдив, бг
08:30 Music bit
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Film: XXI Stara planina fest Balkan folk 2017
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група -Макариополско, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 511
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 891
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 963
14:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
15:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Музикални ритми 96" - Пловдив, бг
16:30 Music bit
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Film: XXI Stara planina fest Balkan folk 2017
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група -Макариополско, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 511
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 891
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 963
22:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 892
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 964
03:30 Музикална кутия
04:00 Фолклорна плетеница - Детска фолклорна група - Априлци, бг
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "Сопот" – Сопот, бг
05:30 Концерт
06:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
06:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
07:00 Филм: XVIII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 892
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 964
11:30 Музикална кутия
12:00 Фолклорна плетеница - Детска фолклорна група - Априлци, бг
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "Сопот" – Сопот, бг
13:30 Концерт
14:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
14:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
15:00 Филм: XVIII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 892
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 964
19:30 Музикална кутия
20:00 Фолклорна плетеница - Детска фолклорна група - Априлци, бг
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "Сопот" – Сопот, бг
21:30 Концерт
22:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
22:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
23:00 Филм: XVIII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 324
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2019
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Космическа хармония
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 924
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
07:00 Филм: V Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2014"
07:30 Музикална кутия
08:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 324
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2019
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Космическа хармония
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 924
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
15:00 Филм: V Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2014"
15:30 Музикална кутия
16:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 324
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2019
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Космическа хармония
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 924
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
23:00 Филм: V Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2014"
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Димитричка Малакчиева – Русе 11, бг
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Арбанаси
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 891
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 964
06:30 Представя: Фолклорна група "Змей Горянин" - Зверино, бг
07:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Димитричка Малакчиева – Русе 11, бг
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Арбанаси
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 891
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 964
14:30 Представя: Фолклорна група "Змей Горянин" - Зверино, бг
15:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Димитричка Малакчиева – Русе 11, бг
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Арбанаси
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 891
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 964
22:30 Представя: Фолклорна група "Змей Горянин" - Зверино, бг
23:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 924
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2019, bg
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Златарица - едно от златните открития на България
04:30 Музикална кутия
05:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 324
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група "Сияние" – София, бг
06:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
07:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 924
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2019, bg
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Златарица - едно от златните открития на България
12:30 Музикална кутия
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 324
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група "Сияние" – София, бг
14:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
15:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 924
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2019, bg
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Златарица - едно от златните открития на България
20:30 Музикална кутия
21:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 324
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група "Сияние" – София, бг
22:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
23:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 892
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 964
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Памет
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Старо село, бг
06:30 Представя: Фолклорна група „Дъбраш“ - Сърница, бг
07:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 892
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 964
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Памет
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Старо село, бг
14:30 Представя: Фолклорна група „Дъбраш“ - Сърница, бг
15:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 892
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 964
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Памет
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Старо село, бг
22:30 Представя: Фолклорна група „Дъбраш“ - Сърница, бг
23:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
23:30 Музикална кутия