00:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: III Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолклорно утро
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 898
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 970
06:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2004 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: III Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолклорно утро
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 898
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 970
14:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2004 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: III Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група "Извор от Родопа " - Горско Ново село, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолклорно утро
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 898
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 970
22:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2004 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 931
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VII Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Урвич, бг
04:30 Музикална кутия
05:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 331
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
06:30 Present: Фолклорна група „Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
07:00 Филм: Евро фолк - Руски остров 2004 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 931
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VII Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Урвич, бг
12:30 Музикална кутия
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 331
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
14:30 Present: Фолклорна група „Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
15:00 Филм: Евро фолк - Руски остров 2004 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 931
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VII Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Урвич, бг
20:30 Музикална кутия
21:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 331
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
22:30 Present: Фолклорна група „Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
23:00 Филм: Евро фолк - Руски остров 2004 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 898
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XIV Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 970
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Животът е притча
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
06:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2005 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 898
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XIV Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 970
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Животът е притча
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
14:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2005 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 898
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: XIV Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 970
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Животът е притча
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
22:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2005 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 331
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: X Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 518
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 931
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
07:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2005
07:30 Музикална кутия
08:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 331
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: X Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 518
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 931
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
15:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2005
15:30 Музикална кутия
16:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 331
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: X Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 518
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 931
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2005
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
00:30 Music bit
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VIII Световен шампионат по фолклор "World folk 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група -Макариополско, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 518
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 898
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 970
06:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2006 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
08:30 Music bit
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VIII Световен шампионат по фолклор "World folk 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група -Макариополско, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 518
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 898
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 970
14:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2006 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
16:30 Music bit
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VIII Световен шампионат по фолклор "World folk 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група -Макариополско, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 518
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 898
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 970
22:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2006 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 SPRING - Children folklore TV show 899
00:30 Music bit
01:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Film: Stara planina fest Balkan folk 2019
02:30 Concert
03:00 BALKAN FOLK - Folklore TV show 971
03:30 Music bit
04:00 Documentary film: Folklorna mozaika
04:30 Music bit
05:00 Present : Urban songs group Valshebni zvuci – Asenovgrad, bg
05:30 Concert
06:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
06:30 Present: Folklore group of Community center - Cherventzy bg
07:00 Film: XVIII Stara planina fest Balkan folk 2014
07:30 Music bit
08:00 SPRING - Children folklore TV show 899
08:30 Music bit
09:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Film: Stara planina fest Balkan folk 2019
10:30 Concert
11:00 BALKAN FOLK - Folklore TV show 971
11:30 Music bit
12:00 Documentary film: Folklorna mozaika
12:30 Music bit
13:00 Present : Urban songs group Valshebni zvuci – Asenovgrad, bg
13:30 Concert
14:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
14:30 Present: Folklore group of Community center - Cherventzy bg
15:00 Film: XVIII Stara planina fest Balkan folk 2014
15:30 Music bit
16:00 SPRING - Children folklore TV show 899
16:30 Music bit
17:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
18:00 Film: Stara planina fest Balkan folk 2019
18:30 Concert
19:00 BALKAN FOLK - Folklore TV show 971
19:30 Music bit
20:00 Documentary film: Folklorna mozaika
20:30 Music bit
21:00 Present : Urban songs group Valshebni zvuci – Asenovgrad, bg
21:30 Concert
22:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
22:30 Present: Folklore group of Community center - Cherventzy bg
23:00 Film: XVIII Stara planina fest Balkan folk 2014
23:30 Music bit

00:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 332
00:30 Music bit
01:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Film: National Championship of folklore arts "Euro folk" and I World cup of folklore Veliko Tarnovo, Bulgaria 2018
02:30 Concert
03:00 Present: Children group "SIR SIMEKHTERE" – Nurba, Yakutia, bg
03:30 Music bit
04:00 Documentary film: Europian Folklore
04:30 Music bit
05:00 SONGS FOR SOUL - Urban songs TV show – 932
05:30 Concert
06:00 Present: Folklore group "Izvor ot Rodopa" - Gorsko Novo selo, bg
06:30 Present: Folklore group - Trud, bg
07:00 Film: V Bulgarian national Championship of folklore "Euro folk 2014"
07:30 Music bit
08:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 332
08:30 Music bit
09:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Film: National Championship of folklore arts "Euro folk" and I World cup of folklore Veliko Tarnovo, Bulgaria 2018
10:30 Concert
11:00 Present: Children group "SIR SIMEKHTERE" – Nurba, Yakutia, bg
11:30 Music bit
12:00 Documentary film: Europian Folklore
12:30 Music bit
13:00 SONGS FOR SOUL - Urban songs TV show – 932
13:30 Concert
14:00 Present: Folklore group "Izvor ot Rodopa" - Gorsko Novo selo, bg
14:30 Present: Folklore group - Trud, bg
15:00 Film: V Bulgarian national Championship of folklore "Euro folk 2014"
15:30 Music bit
16:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 332
16:30 Music bit
17:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Film: National Championship of folklore arts "Euro folk" and I World cup of folklore Veliko Tarnovo, Bulgaria 2018
18:30 Concert
19:00 Present: Children group "SIR SIMEKHTERE" – Nurba, Yakutia, bg
19:30 Music bit
20:00 Documentary film: Europian Folklore
20:30 Music bit
21:00 SONGS FOR SOUL - Urban songs TV show – 932
21:30 Concert
22:00 Present: Folklore group "Izvor ot Rodopa" - Gorsko Novo selo, bg
22:30 Present: Folklore group - Trud, bg
23:00 Film: V Bulgarian national Championship of folklore "Euro folk 2014"
23:30 Music bit